På denna sida hittar du information gällade brandskyddet.

Skyldighet enligt lag
Alla ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar är skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skadorna till följd av brand. För att uppfylla dessa krav ska ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivas under hela den tid då byggnaden eller anläggningen används.
 
Föreningens ansvar
Styrelsen har det övergripande ansvaret för fastighetens brandskydd. Styrelsen ansvarar även för samordning av brandskyddsverksamheten.
 
Boendes ansvar
De enskilde kan komma att ställas till ansvar för sådana förhållanden som kan anses ha förorsakat eller förvärrat en skada.
Det åligger lägenhetsinnehavaren att kontrollera brandvarnaren.
Lagen om skydd mot olyckor säger att det är du som privatperson som har ansvar att skydda ditt hem, dig själv och din egendom mot olyckor. Därför är det viktigt att du har brandskyddsutrustning hemma.

Brandfarliga vätskor får ej förvaras i garage eller förrådsutrymmen!
 
Brandvarnare
Brandvarnarens batteri har en livslängd på 5-10 år. När du hör varningssignalen byt då ut batteriet. Brandvarnaren skall testats varje månad med hjälp av testknappen. Tryck testknappen ca 5-8 sekunder, varnaren alarmerar.

Om brandvarnaren i trapphuset börjat pipa är de viktigt att göra en felanmälan, man får INTE koppla ur batteriet och lägga brandvarnaren åt sidan.
 
Råd från försäkringsbolagen.

  • Minst en brandvarnare per lägenhet.
  • Stäng av tv med strömbrytare (ej i "Standby-läge via fjärrkontrollen".
  • Släck levande ljus då du lämnar rummet.
  • Dra ur sladden och installera timer till kaffebryggare och brödrost.
  • Var försiktig vid upphettning av fett och olja på spisen.

 
Brandskyddsregler för BRF Helsingborgshus 7
1) Ingenting får förvaras eller placeras i allmänna utrymmen som trapphus, våningsplan och förråds- och källargångar, etc. Gäller även prydnadsaker utanför lägenheten.
Barnvagnar och rullstolar får ej ställas i trapphus. Föreningen har barnvagnsrum i källaren där man kan ställa sin barnvagn.

2) Parkeringsplatser och garage får endast användas för uppställning av motorfordon.

3) Det är absolut förbjudet att använda grillar på balkongerna.

4) Parkera endast på markerade parkeringsplatser eftersom du annars blockerar Räddningsvägarna för fastigheten.

5) Brandfarliga vätskor får EJ förvaras i förråd eller garage.

6) Mopeder/Motorcyklar eller andra motordrivna fordon får ej förvaras i källaren.
 
Agera rätt när olyckan är framme:

  • Stäng in branden
  • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus
  • Larma 112