Lekmannarevisor: Paul Svedunger  
Auktoriserad revisor: Faktor AB
Valberedning: Henning Jenssen, Paul Svedunger

RIKSBYGGEN BRF
HELSINGBORGSHUS 7
2023-07-10
www.helsingborgshusnr7.se   hbghus7@gmail.com
STYRELSEN
Ordförande     Nella Mijatovic
V.Ordförande   Marie Hansson Levin                
Sekreterare     Kristina Jönsson    
Ledamot          Susanne Hindemith
Ledamot          Pär Bjertner                    
Ledamot          Carina Persson, Riksbyggen       Suppleant Erica Takavirta, Riksbyggen
KONTAKTER
Ekonom./Adm. förvaltare                               0451-385666                   Erica Takavirta – RB
Teknisk Förvaltare                                           042-19 95 00                   Markus Wigström - HSB
FELANMÄLAN och KUNDSERVICE
FÖRENINGENS FASTIGHETER FÖRVALTAS AV
Ekonomisk och administrativ förvaltning - RIKSBYGGEN
Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel - HSB NV SKÅNE