Lekmannarevisor: Paul Svedunger  
Auktoriserad revisor: Faktor AB
Valberedning: Henning Jenssen, Paul Svedunger

RIKSBYGGEN BRF
HELSINGBORGSHUS 7
2023-07-10
www.helsingborgshusnr7.se   hbghus7@gmail.com/home
STYRELSEN
Ordförande     Nella Mijatovic
V.Ordförande   Marie Hansson Levin                
Sekreterare     Kristina Jönsson    
Ledamot          Susanne Hindemith
Ledamot          Anders Johansson
Ledamot          Pär Bjertner                    
Ledamot          Carina Persson, Riksbyggen       Suppleant Erica Takavirta, Riksbyggen
KONTAKTER
Ekonom./Adm. förvaltare                               0451-385666                   Erica Takavirta – RB
Teknisk Förvaltare                                             042-19 95 14                  Viktor Spinola - HSB
FELANMÄLAN och KUNDSERVICE
FÖRENINGENS FASTIGHETER FÖRVALTAS AV
Ekonomisk och administrativ förvaltning - RIKSBYGGEN
Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel - HSB NV SKÅNE