Hobbyrum/Snickeri

Föreningen har ett hobbyrum som kan nyttjas av de boende.
Här finns arbetsbänkar, skruvstäd mm.
Verktyg får varje boende själv ta med då föreningen inte tillhandahåller dessa.


Boka Hobbyrum/Snickeri


Regler för hobbyrummet.

1. Maila föreningen på hbghus7@gmail.com så kontaktar styrelsen dig för utlämning av nyckel och tagg.

2. Nyckeln får ej lämnas vidare utan styrelsens godkännande.

3. Städning. Efter avslutat arbete ska rummet städas och vara i ursprungligt skick.

4. Målning. Observera att vid målning och särskilt spraymålning måste omgivningen skyddas mot färgstänk med t ex tidningspapper eller kartong och vid maskinslipning måste dammuppsamlare användas.

5. Föremål, färgburkar mm som kvarlämnas för fortsatt arbete måste märkas med lägenhetsnummer (maskeringstejp).

6. Efter avslutat projekt ska allt tas hem och hobbyrummet får ej användas till egen förvaring. Material som är användbart kan dock kvarlämnas och användas fritt .

7. Allt arbete som sker i hobbyrummet sker på egen risk.
Föreningen tar inget ansvar för eventuella personskador som kan uppstå vid nyttjande av lokalen.

8. Hobbyrummet får endast nyttjas mellan tiderna 09.00-20.00